ORGANISASI PKG

Saturday, December 4, 2010

PKG AYER LANAS

PKG Ayer Lanas terletak di sempadan Daerah Tanah Merah dan Jeli. Sekolah-sekolah dibawah kelompok PKG Ayer Lanas ialah sebahagian daripada sekolah di daerah Tanah Merah dan sebahagian lagi di daerah Jeli.

PKG Ayer Lanas berada di dalam kawasan Perntadbiran PPD Tanah Merah dan PPD Jeli. Ia terletak kira-kira sejauh 45km dari PPD Tanah Merah dan 10km dari PPD Jeli dan lebih kurang 113km dari Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan(BTPNK). PKG befungsi sebagai:

1. Satu Institusi Pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan Taraf Profesionalisme Keguruan.

2. Sebagai agen perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. Sebagai agen penyelesaian masalah dari segi memberi khidmat nasihat dan bimbingan.

4. Menyediakan kemudahan dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembengkelan.

5. Menyediakan kemudahan darisegi pinjaman alatan dan bahan rujukan.

6. Sebagai pusat motivasi dan inovasi dan pendidikan sosial.

7. ebagai pusat pengembangan multimedia dan ICT.

No comments:

Post a Comment

Mesyuarat GPMS & GPB Peringkat PPD TAnah Merah/Jeli bagi Kelompok PKG Ayer Lanas/Jeli

Kerajaan Malaysia dan PKG Ayer Lanas tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada blog ini. © All Rights Reserved
Best View With Mozilla Firefox